šŸŽ 10% extra korting met de code: ‘backtoschool’

meest voorkomende blessures

De meest voorkomende sportblessures

Marianne
Marianne

Bewegingscoach & auteur

De meest voorkomende sportblessures

Marianne
Marianne

Bewegingscoach & auteur

meest voorkomende blessures

Wat zijn de meest voorkomende blessures?

Wie intensief sport kan een keer een blessure oplopen. Dit is altijd vervelend en al helemaal aangezien je het vaak niet kunt voorkomen. Maar waar moet je het meeste op letten wanneer je de kans op een blessure oplopen zo klein mogelijk wil kunnen houden? Het belangrijkste is dat je weet waarin je het grootste gevaar loopt op een blessure zodat je dit kunt trainen om alleen maar beter te worden.

Hieronder vind je de vier meest voorkomende sportblessures die je op kunt lopen. De blessures zijn gebaseerd op het lichaamsdeel waar de klachten kunnen ontstaan en zijn onafhankelijk van wat voor soort activiteit je doet.

De schouder

Schouderblessures zijn de meest voorkomende blessures die je op kunt lopen. Helemaal aangezien je niet eens hoeft te sporten om deze op te kunnen lopen. Iets verkeerd optillen op ergens overheen struikelen kan al zorgen voor een schouderblessure. De reden dat schouderblessures zo vaak voorkomen komt omdat het een zeer beweeglijk gewricht is. De schouder zit vrij los, om je arm goed te kunnen laten bewegen. Een overbelasting van het gewricht of de gewrichtskap kan dan al snel voor een nare pijn zorgen. En omdat je je schouders voor veel zaken gebruikt lijkt de pijn ook veel ondraaglijker dan een blessure in een ander lichaamsdeel.

Wat je kunt doen om een schouderblessure te voorkomen is je schouders genoeg rust geven. Probeer boven je hoofd tillen of iets proberen te pakken dat moeilijk te bereiken is zo veel mogelijk te vermijden en laat je schouders soms even lekker hangen. Een schouder uit de kom is niet voor niets een bekend probleem voor veel mensen.

Ook interessant:

Bekijk alles over de tennisarm.

De knie

Na de schouder zijn ook de knieën gevoelig voor blessures. Dit komt omdat je knieën veel kracht op moeten vangen tijdens het sporten, tillen, lopen en gewoon bewegen. Het kan dan ook vrij snel gebeuren dat je knieën op slot schieten, dat je deze net even verkeerd beweegt omdat je een draaiende beweging aan het maken bent of omdat je je benen verkeerd buigt. Net als bij de schouder gebruik je je knieën ook heel vaak, maar dan bij je benen, waardoor het bewegen met je benen al gauw erg pijn kan doen.

Het beste om een knieblessure te voorkomen is je benen niet te lang in dezelfde houding houden en deze vrij bewegen. Let er ook op dat je je knieën niet al te veel belast, onder andere omdat je veel zware dingen wilt tillen. Rust is natuurlijk ook belangrijk en leg je benen dan ook comfortabel neer zodat je je knieën echt de rust kunt geven.

De rug

Door je rug gaan is heel vervelend en komt jammer genoeg ook heel vaak voor. Dit komt onder andere omdat je tijdens het tillen van zware voorwerpen de zwaarte van het object verkeerd hebt ingeschat of omdat je op een verkeerde manier het product op probeert te tillen. Echt grote rugblessures zijn gelukkig zeldzaam, maar een kleine blessure kan al gauw voor veel pijn en een grote beperking van je bewegingsvrijheid veroorzaken.

De rug kan veel klappen opvangen doordat het een sterk lichaamsdeel is met veel spieren en wervels. Toch kan het verkeerd werken voor grote beperkingen zorgen en blessures die aardig wat schade op kunnen leveren.

Versterk je rug met ons planking schema.

De enkel

Tot slot komen enkelblessures vrij vaak voor. Deze kan al veroorzaakt worden door je te verstappen op bijvoorbeeld een trap of ongelijke vloer. Daarnaast zorgen contactsporten heel snel voor enkelblessures. Denk hierbij o.a. aan een overbelaste achillespees.

Veel enkelblessures genezen uit zichzelf, waardoor ze vooral op het moment pijnlijk zijn. Het is een ander verhaal wanneer de enkel blauw en opgezwollen wordt, want dan kan er een pees beschadigd zijn.

Bekijk ook onze enkelbrace.

Oplossingen bij veel voorkomende blessures

Geef een reactie

Inspiratie

Meer artikelen